Zbiórka książek do Zaczytanych Bibliotek

17 sierpnia 2022

Zbiórka książek do Zaczytanych Bibliotek

W lipcu zorganizowaliśmy zbiórkę nowych i używanych książek wśród pracowników Grupy BOŚ.

Zebraliśmy razem kilkaset książek, które otrzymają teraz drugie życie!

Zbiory przekazaliśmy Fundacji Zaczytani.org, która zapewnia dostęp do literatury m.in. pacjentom szpitali, hospicjów, domów opieki, podopiecznym domów dziecka, rodzin zastępczych, domów seniora, mieszkańcom odwiedzającym świetlice i lokalne centra aktywności oraz innym placówkom pomocowym.

W maju otworzyliśmy z Fundacją Zaczytani.org Zaczytaną Bibliotekę w Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu. Być może część książek uzupełni jej zbiór.

Cieszymy się, że razem możemy wspierać promocję czytelnictwa w Polsce.