Programy

Stawiamy na długofalowe programy, angażujące do działania różne grupy społeczne. Chcąc uruchomić potencjał drzemiący w ludziach, szczególną wagę poświęcamy szerzeniu wiedzy proekologicznej i prozdrowotnej. Przewodnią ideą naszych projektów jest rozbudzenie wśród uczestników świadomości problemów cywilizacyjnych trapiących współczesnych ludzi, która może zaowocować wprowadzeniem trwałych zmian w ich życiu.

Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie po zdrowie”, proekologiczny „Ekologia” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku.

W ramach każdego programu prowadzimy projekty, które są skonstruowane  według podobnego schematu:

 • Komunikujemy się z uczestnikami poprzez platformy internetowe, dedykowane konkretnym projektom.
 • W etapie przygotowań uczestnicy zapoznają się z wiedzą dotyczącą tematu konkursu i prezentują ją możliwie szerokiej publiczności.
 • Kreatywne zadania konkursowe, zróżnicowane w zależności od tematyki projektu, pozwalają wykorzystać zdobyte informacje w praktyce.
 • Wartościowe nagrody i element rywalizacji motywują uczestników do pełnego zaangażowania w projekt.
 • Prace, bądź raporty z realizowanych zadań, są oceniane przez Jury, składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.

Realizowanym programom edukacyjnym towarzyszą działania medialne i kampanie społeczne, zakrojone na szeroką skalę. Projekty Fundacji wspierane są również przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne i ochronę środowiska – w tym: ministerstwa, państwowe ośrodki edukacyjne i przychodnie zdrowia.

REALIZOWANE AKTUALNIE PRZEZ FUNDACJĘ BOŚ PROGRAMY I PROJEKTY

EKOLOGIA

Postaw na Słońce – konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • konkurs badawczy w zakresie OZE – projekt obejmujący edukację na temat technologii prosumenckich i korzyści wynikających z ich zastosowania. Szkolne zespoły konkursowe wykonują prosty audyt energetyczny, dobierają panele fotowoltaiczne oraz prowadzą promocję OZE w szkole i regionie (konferencje, akcje, happeningi skierowane do dorosłych).
 • konkurs filmowy FILMEKO – filmy promujące OZE wykonane przez uczniów

Portal www.postawnaslonce.pl – portal zawierający m.in.:

 • bazę wiedzy o mikroinstalacjach OZE – regulacje prawne, opis technologii i korzyści z ich instalacji w budynkach mieszkalnych, filmy pokazujące jak działają instalacje
 • narzędzia pozwalające na wyliczenie zużycia energii i dobranie wielkości instalacji fotowoltaicznych
 • narzędzia pozwalające na wyliczenie korzyści finansowych z zastosowania mikroinstalacji OZE
 • kalkulatory emisji i kompensacji CO2
 • kalkulatory zużycia energii dla budynków indywidulanych oraz budynków użyteczności publicznej (np. szkół)
 • narzędzia do zarządzania konkursami i wspierania działań uczestników konkursów realizowanych w ramach programów

Zielona Ławeczka – konkurs dla mieszkańców osiedli, samorządów lokalnych i wspólnot mieszkaniowych obejmującego tworzenie przez zespoły sąsiedzkie zielonych miejsc na osiedlach. Celem konkursu jest zazielenianie przestrzeni miejskich i jednocześnie budowanie relacji międzysąsiedzkich

#Brudno Tu – kontynuacja akcji obywatelskiej na rzecz likwidacji „dzikich wysypisk” wraz z kampanią medialną: portal www, mapa zgłoszonych dzikich wysypisk, interwencje w samorządach lokalnych. Utrzymywanie serwisu www.brudnotu.fundacjabos.pl 

Świat oczami młodych – konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego, realizowany we współpracy z Pocztą Polską. W 2017 r. pierwsza edycja o tematyce „Czas na zdrowie” zakończyła się wydaniem 3 znaczków pocztowych autorstwa uczestników konkursu (dzieci i młodzieży) w nakładzie 100 tys. każdy. Druga edycja dotyczyła tematyki ekologicznej i odbywała się pod hasłem „Ratujemy klimat”

PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

AKTYWNIE PO ZDROWIE

Zdrowo jem, więcej wiem – program edukacyjny obejmujący m.in.:

 • całoroczny konkurs dla uczniów zerówek i klas I-III,
 • udostępnienie wydanych przez Fundację BOŚ plakatów przedstawiających Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (z logo Fundacji).

Tradycyjny Sad – konkurs grantowy realizowany w partnerstwie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Polską Akademią Nauk. Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji i polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Może to być teren przy szkole, plebanii, kościele czy też wyznaczony przez gminę np. fragment parku. Obecnie trwa pierwsza edycja projektu.

KAMPANIE SPOŁECZNE REALIZOWANE POPRZEZ PORTALE www

Kampanie podstawowe z udziałem mediów realizowane są po uruchomieniu programu. Kampanie kontynuowane są na stronach portali utrzymywanych dla programów.

www.aktywniepozdrowie.pl – jeden z największych portali poświęconych zdrowemu trybowi życia, w nim m.in.:

 • baza wiedzy zawierająca informacje o zdrowym trybie życia (artykuły, wskazówki, filmy, słowniczek pojęć związanych z tematyką portalu oraz kampaniami realizowanymi w latach poprzednich)
 • piramida zdrowia – zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • diety – pakiety różnego typu diet z opcjami dla różnych grup odbiorców przygotowane dla Fundacji przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz diety w rytmie fit – pakiet diet dla całej rodziny zbilansowany pod kątem potrzeb odżywczych i energetycznych i energetycznych
 • kalkulator zdrowia dziecka – ankiety dla rodziców pozwalająca na ocenę jadłospisu dzieci
 • higieniczna kuchnia – jak uniknąć niebezpieczeństw w kuchni: informacje dotyczące prawidłowego przechowywania oraz obróbki żywności w domu wraz ze zbiorem wskazówek dot. higieny w kuchni
 • książka kucharska zawierająca przepisy oraz propozycje zestawów na poszczególne posiłki
 • zestaw ćwiczeń dla każdego przygotowany na potrzeby Fundacji przez Mariolę Bojarską-Ferenc
 • narzędzia do wsparcia i zarządzania konkursami realizowanymi w ramach Programu

www.planujegotuje.pl

 • portal-książka kucharska, zawierająca ponad 400 przepisów na zdrowe domowe posiłki
 • narzędzie do układania jadłospisów na dowolną ilośc dni z podsumowaniem wartości odżywczej posiłków i generujące listę zakupów

www.sklepiki.fundacjabos.pl

 • dobre praktyki dla prowadzących sklepiki szkolne
 • produkty polecane i niepolecane dla sklepików szkolnych

www.zdrowojem.fundacjabos.pl

 • materiały dydaktyczne (w tym bank scenariuszy) dot. prowadzenia zajęć lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w klasach 0-III dla nauczycieli (wpisujące się podstawę programową MEN) oraz materiały dydaktyczne dla rodziców
 • materiały merytoryczne pogłębiające wiedzę nauczycieli w zakresie zasad zdrowego trybu życia
 • narzędzia wspierające zarządzanie projektem i współpracą z uczestnikami projektu – średnio w edycji bierze udział około 1000 nauczycieli i 20 tys. uczniów

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW W AKCJE FILANTROPIJNE I SPOŁECZNE

Popularyzacja działań Fundacji wśród pracowników Banku

 • Zielone strony – magazyn Fundacji – w wersji papierowej i elektronicznej
 • informacje o Fundacji w ramach szkolenia nowozatrudnionych pracowników Banku

Pomagam Cały Rok – akcja filantropijna typu payroll – zbieranie funduszy na wsparcie pracowników Banku w trudnej sytuacji życiowej:

 • pracownicy Banku – od 2014 r.
 • Pracownicy Domu Maklerskiego – od stycznia 2016 r.

Mikrodotacje 2018 edycja wiosna– kolejna, czternasta edycja finansowania inicjatyw prospołecznych, organizowanych przez zespoły wolontariuszy-pracowników Banku (od 2011 r. zgłoszono 108 projektów, 81 zfinansowano przez Fundację BOŚ i zraelizowano przez pracowników grupy BOŚ).