Archiwum programów

ZDROWIE

Czas na zdrowie

Czas na zdrowie również był projektem skierowanym do zespołów uczniowskich szkół wszystkich poziomów. Polegał on na zaplanowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy szkolnej „Festyn Zdrowia”, na którą zostaną zaproszeni goście ze społeczności lokalnej. Koordynatorzy najlepiej przeprowadzonych festynów zdobywali wartościowe nagrody. Podczas Festynów odbywały się pokazy filmów edukacyjnych „Śmietnik w mojej głowie” (mówiących o stereotypach żywieniowych funkcjonujących w społeczeństwie), zdrowe poczęstunki (przygotowany z żywności pochodzącej od lokalnych, ekologicznych wytwórców) oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych (zachęcające całe rodziny do wspólnej aktywności ruchowej). Festyn Zdrowia zwracał uwagę na temat zdrowego stylu życia wśród szerokiego grona uczestników. Wspólna realizacja projektu wpływała na zacieśnienie więzów społeczności szkolnych i lokalnych. W latach 2012-2017 odbyło się 6 edycji projektu.

Napisz scenariusz

Napisz scenariusz jest konkursem dla nauczycieli szkół podstawowych na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Najlepsze prace są wykorzystywane w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 roku, natomiast druga w 2015 roku.

Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja

Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja to konkurs grantowy, adresowany do szkół wszystkich poziomów. W ramach konkursu ocenialiśmy tworzone przez zespoły uczniowskie prace, opisujące stan obecny i wizję przebudowy sklepiku szkolnego (tak by mógł on oferować zdrową, świeżą żywność). Najlepsze projekty otrzymały dofinansowanie na modernizację sklepiku. Chcieliśmy zwrócić uwagę na często niewłaściwy asortyment sklepików szkolnych oraz pomóc w ich przebudowie, aby uczniowie zyskali dostęp do zdrowych przekąsek i pełnowartościowych produktów. Pierwsza edycja projektu trwała od grudnia 2011 roku. W 2015 roku zakończyliśmy trzecią edycję, w której przyznawaliśmy granty. W 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o żywności i żywieniu ograniczająca sprzedaż tzw. „śmieciowej żywności” w szkołach, kończąca dyskusję o niewłaściwych produktach oferowanych przez szkolne sklepiki. W trakcie 3 edycji konkursu przyznaliśmy granty 117 szkołom. W 2016 r. odbyła się ostatnia edycja konkursu – szukaliśmy SUPER SKLEPIKÓW, które najlepiej poradziły sobie z nowymi przepisami. Nagrody przyznaliśmy 9 szkołom.

Jakie matki, takie dziatki

Kampania „Jakie matki, takie dziatki” – naszym celem jest pokazanie alarmującego zjawiska, jakim jest otyłość i nadwaga dzieci, oraz zwrócenie uwagi, że nieświadomie przekazujemy naszym dzieciom złe wzorce. Fundacja przypomina, że tylko radykalna zmiana nawyków żywieniowych oraz codzienny ruch mogą prowadzić do poprawy stanu zdrowia.

Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego Żywienia

Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego Żywienia to wspólna inicjatywa Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Fundacji „Szkoła na widelcu”. Projekt to seria konferencji dla dyrektorów szkół oraz warsztatów kulinarnych dla pracowników stołówek szkolnych. W 2013 roku odwiedziliśmy 8 miast wojewódzkich.

EKOLOGIA

EkoModel

Uczestnicy konkursu EkoModel wykonują makiety i modele, które promują eko-instalacje w domach jedno- i wielorodzinnych. Konkurs kierowany jest do każdego chętnego: osób indywidualnych, grup czy instytucji. Modele konkursowe oceniane są przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i oczywiście przez nasz zespół.

H2O Design

H2O DESIGN jest konkursem plastycznym na projekt młodzieżowej karty płatniczej. Jest adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Na bazie najlepszych projektów powstaną wzory kart, które znajdą się w powszechnym użyciu wśród klientów Banku. W ten sposób młodzi ludzie będą mieli wpływ na ostateczną formę karty, której będą użytkownikami. W lipcu 2012 roku wyłoniliśmy 5 nagród głównych, 10 wyróżnień, a Internauci przyznali jedną dodatkową nagrodę.

Las kocha nas

Las kocha nas jest konkursem fotograficznym dla studentów. Pierwsza edycja została zrealizowana z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (trwała ona od czerwca do listopada 2011 r.). Zgłaszane na konkurs zdjęcia ilustrowały piękno przyrody, ale także mnogość relacji współczesnego człowieka z ekosystemem leśnym. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska. Druga edycja konkursu pod hasłem „Lasy pełne energii” zakończyła się w styczniu 2013 roku.

Przyroda u Twoich drzwi

Przyroda u Twoich drzwi jest konkursem  fotograficzno-filmowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został zrealizowany w związku z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej  2010. Nadesłane prace nawiązywały do tematu wypierania przyrody z terenów zasiedlanych przez człowieka. Konkurs trwał od września do grudnia 2010 roku. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska.

Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego

Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego – Nagroda przyznawana osobom, które przyczyniły się do promowania, rozwoju i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielone Płuca Polski.