Kluczowym nurtem, prowadzonych przez nas działań, jest uświadomienie roli zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia w dobie zmieniających się warunków cywilizacyjnych.

Statystyki zdrowia współczesnego społeczeństwa odnotowują alarmujący wzrost liczby zachorowań dzieci i młodzieży na choroby określane niegdyś jako „starcze”. Jest to wynik niekorzystnych zmian stylu życia w ostatnich latach, dlatego program „Aktywnie po zdrowie” zawiera inicjatywy kierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów.

Chcąc wzmocnić działania prowadzone w szkołach, a także przedstawić promowane przez Fundację idee, jak najszerszej grupie odbiorców, realizujemy kampanie społeczne i medialne. We wrześniu 2010 roku w największych miastach Polski prowadziliśmy kampanię billboardową „To śmieci tuczą dzieci”, która poruszyła opinię  publiczną oraz reklamy umieszczane na wyświetlaczach popularnych sieci bankomatów. Kolejnym krokiem była konferencja prasowa „Co Polacy mają na talerzu i dlaczego tyją?” w listopadzie 2010 roku. Na przełomie 2010 i 2011 roku opublikowaliśmy serię tematycznych artykułów w prasie wysokonakładowej oraz zaprezentowaliśmy serię filmów edukacyjnych w telewizji publicznej.

Dzięki wsparciu medialnemu, ludzie biorący udział w projektach Fundacji, mają poczucie, że uczestniczą w ważnych akcjach o ogólnopolskim zasięgu. Nasze programy angażują do działania szerokie grupy społeczne, zwłaszcza w środowisku lokalnym. To niezwykle ważne, gdyż samotna walka ze stylem życia nie przynosi tak znaczących efektów, jak zaangażowanie całych zbiorowości, w tym osób współodpowiedzialnych za kształt zwyczajów prozdrowotnych.

Zdrowo jem, więcej wiem

Zdrowo jem, więcej wiem

Zdrowo jem, więcej wiem jest konkursem skierowanym do dzieci z zerówek i klas 1-3 szkół podstawowych. Wpisuje się w rytm roku szkolnego. Składa się z dwóch etapów. Każdy z nich stanowi kompilację zajęć lekcyjnych i konkursów z nagrodami, pobudzających kreatywność najmłodszych uczestników. Konkurs pomaga wykształcić u dzieci postawy prozdrowotne, a także szerzy wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród osób dorosłych, związanych z projektem. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2010/2011. 

link do strony
PlanujeGotuje.pl

PlanujeGotuje.pl

PlanujeGotuje.pl to serwis internetowy i aplikacja mobilna zawierająca bazę przepisów kulinarnych, które powstały podczas realizacji wielu projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska od początku jej działania, czyli od 2010 roku. Ciekawym elementem aplikacji jest kreator jadłospisu, czyli narzędzie umożliwiające komponowanie własnej diety z wybranych posiłków dostępnych na stronie lub w aplikacji.

link do strony
Aktywnie po zdrowie

Aktywnie po zdrowie

Zapraszamy na portal dla zdrowo zakręconych www.aktywniepozdrowie.pl. Będziecie zaskoczeni jak wiele pożytecznych i wiarygodnych informacji tam znajdziecie, m.in. co i jak jeść, aby cieszyć się zdrowiem, jak aktywnie spędzać czas, a nawet czym nie palić w piecu.

link do strony
Czas na zdrowie

Czas na zdrowie

Czas na zdrowie również jest projektem skierowanym do zespołów uczniowskich szkół wszystkich poziomów. Polega on na zaplanowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy szkolnej „Festyn Zdrowia”, na którą zostaną zaproszeni goście ze społeczności lokalnej. Koordynatorzy najlepiej przeprowadzonych festynów zdobędą wartościowe nagrody. Podczas Festynu odbędą się pokaz filmów edukacyjnych „Śmietnik w mojej głowie” (mówiących o stereotypach żywieniowych funkcjonujących w społeczeństwie), zdrowy poczęstunek (przygotowany z żywności pochodzącej od lokalnych, ekologicznych wytwórców) oraz zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych (zachęcające całe rodziny do wspólnej aktywności ruchowej). Festyn Zdrowia zwraca uwagę na temat zdrowego stylu życia wśród szerokiego grona uczestników. Wspólna realizacja projektu wpływa na zacieśnienie więzów społeczności szkolnych i lokalnych. W latach 2012-2017 odbyło się 6 edycji projektu.

Napisz scenariusz

Napisz scenariusz

Napisz scenariusz jest konkursem dla nauczycieli szkół podstawowych na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Najlepsze prace są wykorzystywane w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 roku, natomiast druga w 2015 roku.

Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja

Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja

Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja to konkurs grantowy, adresowany do szkół wszystkich poziomów. W ramach konkursu ocenialiśmy tworzone przez zespoły uczniowskie prace, opisujące stan obecny i wizję przebudowy sklepiku szkolnego (tak by mógł on oferować zdrową, świeżą żywność). Najlepsze projekty otrzymały dofinansowanie na modernizację sklepiku. Chcieliśmy zwrócić uwagę na często niewłaściwy asortyment sklepików szkolnych oraz pomóc w ich przebudowie, aby uczniowie zyskali dostęp do zdrowych przekąsek i pełnowartościowych produktów. Pierwsza edycja projektu trwała od grudnia 2011 roku. W 2015 roku zakończyliśmy trzecią edycję, w której przyznawalśmy granty. W 2015 r. weszła w życie nowelizaja ustawy o żywności i żywieniu ograniczająca sprzedaż tzw. „śmieciowej żywności” w szkołach, kończąca dyskusję o niewłaściwych produktach oferowanych przez szkolne sklepiki. W trakcie 3 edycji konkursu przyznaliśmy granty 117 szkołom. W 2016 r. odbyła się ostatnia edycja konkursu – szukaliśmy SUPER SKLEPIKÓW, które najlepiej poradziły sobie z nowymi przepisami. Nagrody przynzaliśmy 9 szkołom.

Jakie matki, takie dziatki

Jakie matki, takie dziatki

Kampania „Jakie matki, takie dziatki” – naszym celem jest pokazanie alarmującego zjawiska, jakim jest otyłość i nadwaga dzieci, oraz zwrócenie uwagi, że nieświadomie przekazujemy naszym dzieciom  złe wzorce. Fundacja przypomina, że tylko radykalna zmiana nawyków żywieniowych oraz codzienny ruch mogą prowadzić do poprawy stanu zdrowia.

link do strony
Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego Żywienia

Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego Żywienia

Szkolne Smaki: Szkoły Dobrego Żywienia to wspólna inicjatywa Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Fundacji „Szkoła na widelcu”. Projekt to seria konferencji dla dyrektorów szkół oraz warsztatów kulinarnych dla pracowników stołówek szkolnych. W 2013 roku odwiedziliśmy 8 miast wojewódzkich.

Nakręć się na zdrowie

Nakręć się na zdrowie

Nakręć się na zdrowie jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (13-19 lat). Zadanie konkursowe polega na nakręceniu reportażu z ekologicznego gospodarstwa lub ekologicznej przetwórni żywności. Celem projektu jest upowszechnianie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego żywienia, poprzez zaangażowanie młodzieży w promowanie owych idei wśród rówieśników. Pierwsza edycja konkursu trwała od maja do listopada 2011 roku, natomiast druga edycja rozpoczęła się w styczniu, a zakończyła się w październiku 2012 roku. Trzecia edycja zakończyła się w 2013 roku.