Zespół

Piotr Bober

Prezes zarządu Fundacji BOŚ

W trakcie studiów socjologicznych dziennikarz Polskiego Radia Wrocław, a następnie Radny Rady Miejskiej Wrocławia. Założyciel i wieloletni opiekun organizacji młodzieżowych, w tym Parlamentu Młodzieży Wrocławia i Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy. Pełnił kierownicze stanowiska w spółkach komunalnych oraz w firmach telekomunikacyjnych jako manager ds. marketingu i rozwoju biznesu, w obszarach związanych z inwestycjami, Internetem, telewizją oraz programami CSR.
Specjalista w zakresie badań sondażowych oraz analityk zagadnień związanych z gospodarką komunalną, budżetową i polityką społeczną samorządów terytorialnych. Założyciel, członek zarządów i prezes kilku fundacji i stowarzyszeń o charakterze obywatelskim i kulturalnym. Przed objęciem funkcji Prezesa Fundacji BOŚ, doradca i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Piotr Bober

Maria Jakubowska

Kierownik biura, koordynator projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" i konkursu "Świat oczami młodych"

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podczas studiów jako działała w Kole Naukowym Żywieniowców w sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Wtedy też rozpoczęła swoją przygodę z Fundacją przygotowując quizy, krzyżówki i inne łamigłówki na temat zdrowego żywienia oraz pisząc artykuł. Pracując w Fundacji początkowo przygotowywała pomoce dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, a teraz koordynuje cały projekt. Jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną portalu www.aktywniepozdrowie.pl. Z racji wykształcenia interesuje się zasadami prawidłowego żywienia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. W wolnym czasie lubi czytać książki, rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki logiczne oraz kaligrafować.

Maria Jakubowska

Marta Wilczak-Klimaszewska

Koordynator ds. wolontariatu oraz projektu „Tradycyjny Sad”

Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami ludzkimi Uczelni Warszawskiej Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas studiów prowadziła zajęcia z ekologii dla dzieci z domów dziecka. W późniejszym czasie tworzyła materiały edukacyjne na temat bioróżnorodności. Swoje pierwsze kroki w Fundacji stawała w roli wolontariusza, a następnie sędziego przy projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Obecnie realizuje zadania związane z prowadzeniem projektu „Tradycyjny sad”. W wolnych chwilach lubi gotować i próbować kuchni z różnych zakątków świata, co łączy się z kolejną pasją jaką jest zwiedzanie ciekawych miejsc i krajów.

Marta Wilczak-Klimaszewska

Dominik Broda

Koordynator projektów „Postaw na Słońce”, „Zielona Ławeczka” i „BrudnoTu”

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Podczas studiów działał w Kole Naukowym Leśników SGGW angażując się w działania naukowe i edukacyjne, natomiast wcześniej był zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał podczas staży w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów „Postaw na Słońce”, „Zielona Ławeczka” i „BrudnoTu”. W czasie wolnym lubi czytać książki, odkrywać nowe miejsca i smaki, a także rozwiązywać zagadki i łamigłówki.

Dominik Broda