Zespół

Radosław Żuk

Prezes Zarządu Fundacji BOŚ

Ekspert z zakresu komunikacji i budowania wizerunku. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii komunikacji, budowaniu relacji z mediami, employer branding, działań z zakresu CSR oraz budowaniu wizerunku instytucji w mediach społecznościowych. Skutecznie kreuje relacje z interesariuszami i partnerami. Doradzał w zakresie komunikacji: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Amnesty International. Pełnił funkcję Prezesa Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, ostatnio członek Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Radosław Żuk

Maria Jakubowska

Kierowniczka biura, koordynatorka projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" i konkursu "Świat oczami młodych"

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podczas studiów jako działała w Kole Naukowym Żywieniowców w sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Wtedy też rozpoczęła swoją przygodę z Fundacją przygotowując materiały edukacyjne. W czerwcu 2023 r. ukończyła VIII edycję programu Promengo. Pracując w Fundacji początkowo przygotowywała pomoce dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, a teraz koordynuje cały projekt. Jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną portalu www.aktywniepozdrowie.pl. Z racji wykształcenia interesuje się zasadami prawidłowego żywienia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. W wolnym czasie lubi czytać książki, rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki logiczne oraz kaligrafować.

Maria Jakubowska

Marta Wilczak-Klimaszewska

Koordynatorka ds. wolontariatu oraz projektu „Tradycyjny Sad”

Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami ludzkimi Uczelni Warszawskiej Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas studiów prowadziła zajęcia z ekologii dla dzieci z domów dziecka. W późniejszym czasie tworzyła materiały edukacyjne na temat bioróżnorodności. Swoje pierwsze kroki w Fundacji stawała w roli wolontariusza, a następnie sędziego przy projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Obecnie realizuje zadania związane z prowadzeniem projektu „Tradycyjny sad”. W wolnych chwilach lubi gotować i próbować kuchni z różnych zakątków świata, co łączy się z kolejną pasją jaką jest zwiedzanie ciekawych miejsc i krajów.

Marta Wilczak-Klimaszewska

Dominik Broda

Koordynator projektów „Postaw na Słońce”, "Filmeko", „Zielona Ławeczka” i „BrudnoTu”

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Podczas studiów działał w Kole Naukowym Leśników SGGW angażując się w działania naukowe i edukacyjne, natomiast wcześniej był zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał podczas staży w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów „Postaw na Słońce”, „Zielona Ławeczka” i „BrudnoTu”. W czasie wolnym lubi czytać książki, odkrywać nowe miejsca i smaki, a także rozwiązywać zagadki i łamigłówki.

Dominik Broda

Maria Matysiak

Koordynatorka projektów "Akademia Fundacji BOŚ", "Aktywnie po zdrowie"

Absolwentka geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Od najmłodszych lat angażowała się w działalność wolontariacką o tematyce przyrodniczej w przełożeniu na zajęcia plastyczne. Szczególną przyjemność sprawia jej tworzenie oraz redakcja tekstów w zakresie relacji człowiek-środowisko. Interesuje się socjologią turystyki oraz inżynieryjnymi rozwiązaniami technologicznymi, będącymi odpowiedzią na globalne problemy środowiskowe. W wolnym czasie lubi spacerować po lasach.

Maria Matysiak