Zespół

Radosław Żuk

Prezes zarządu Fundacji BOŚ

Ekspert z zakresu komunikacji i budowania wizerunku. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii komunikacji, budowaniu relacji z mediami, employer branding, działań z zakresu CSR oraz budowaniu wizerunku instytucji w mediach społecznościowych. Skutecznie kreuje relacje z interesariuszami i partnerami. Doradzał w zakresie komunikacji: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Amnesty International. Pełnił funkcję Prezesa Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, ostatnio członek Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Radosław Żuk

Barbara Lewicka-Kłoszewska

Wiceprezes zarządu Fundacji BOŚ

Ekolog, autor i współautor prac badawczych, projektowych i studialnych z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu działań w obszarze edukacji ekologicznej w tym wspieranie programów i kampanii ekologicznych, festiwali i konkursów. Współautor pierwszego ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej. Współtwórca Biura Studiów i Doradztwa Ekologicznego oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wcześniej dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej, Prac Badawczych i Ekspertyz w NFOŚiGW, a także koordynator PR BOŚ S.A. Pełniła i pełni funkcje w wielu instytucjach państwowych np. przez 10 lat członek kapituły Konkursu Ministra Środowiska„ Lider Polskiej Ekologii”, oraz członek komisji ministerialnej przyznającej nagrody Ministra za największe osiągnięcia w ochronie środowiska, członek Rady Programowej Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, od lat członek komisji konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Oświatowych, certyfikowany coach International Coaching Community.

Barbara Lewicka-Kłoszewska

Maria Jakubowska

Specjalistka ds. żywienia, koordynator projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" i konkursu "Świat oczami młodych"

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podczas studiów jako działała w Kole Naukowym Żywieniowców w sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Wtedy też rozpoczęła swoją przygodę z Fundacją przygotowując quizy, krzyżówki i inne łamigłówki na temat zdrowego żywienia oraz pisząc artykuł. Pracując w Fundacji początkowo przygotowywała pomoce dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, a teraz koordynuje cały projekt. Jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną portalu www.aktywniepozdrowie.pl. Z racji wykształcenia interesuje się zasadami prawidłowego żywienia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. W wolnym czasie lubi czytać książki, rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki logiczne oraz ozdabiać przedmioty techniką decoupage’u.

Maria Jakubowska

Marta Wilczak-Klimaszewska

Koordynator ds. wolontariatu oraz projektu „Tradycyjny Sad”

Absolwentka Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami ludzkimi Uczelni Warszawskiej Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas studiów prowadziła zajęcia z ekologii dla dzieci z domów dziecka. W późniejszym czasie tworzyła materiały edukacyjne na temat bioróżnorodności. Swoje pierwsze kroki w Fundacji stawała w roli wolontariusza, a następnie sędziego przy projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Obecnie realizuje zadania związane z prowadzeniem projektu „Tradycyjny sad”. W wolnych chwilach lubi gotować i próbować kuchni z różnych zakątków świata, co łączy się z kolejną pasją jaką jest zwiedzanie ciekawych miejsc i krajów.

Marta Wilczak-Klimaszewska

Łukasz Mikowski-Feret

Koordynator projektów „Postaw na słońce” i "Zielona ławeczka"

Absolwent Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska UKSW oraz Ochrony Środowiska ze specjalnością: Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. W trakcie studiów pierwszego stopnia aktywnie działał w Kole Naukowym prowadząc jego środowiskową część. Podczas praktyk studenckich w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego pracował przy organizacji zajęć edukacyjnych dla młodzieży, festiwalu „Rośliny, owady i miód”, a także wystaw kwiatów ozdobnych. W Fundacji odpowiedzialny jest za projekty „Postaw na Słońce” oraz „Zielona Ławeczka”. Prywatnie interesuje się grami planszowymi, gotowaniem i literaturą fantastyczną.

Łukasz Mikowski-Feret