Koordynujemy inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa  na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii. Propagujemy proekologiczne idee zwłaszcza wśród ludzi młodych, których dzisiejsze nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości ludzkiego życia.

Akademia Fundacji BOŚ

Akademia Fundacji BOŚ

Akademia Fundacji BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Ideą Konkursu jest wspieranie najlepiej działających uczniów, nauczycieli i studentów w obszarze ochrony środowiska biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają sfinansować z uzyskanego w Konkursie grantu.

link do strony
Filmeko

Filmeko

Filmeko to konkurs filmowy, który od 2022 działa w nowej formule. Konkurs zachęca dzieci i młodzież w wieku szkolnym do stworzenia własnego filmu edukacyjnego na temat wybranego zagadnienia związanego z ochroną środowiska. Mogą w nim brać udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki kultury, a także inne instytucje o charakterze edukacyjnym. Konkurs odpowiada na potrzebę edukacji przyrodniczej, ekologicznej i klimatycznej, w przystępnej i znanej uczniom formie.

link do strony
Postaw na słońce

Postaw na słońce

Postaw na słońce to ogólnopolski projekt edukacyjny promujący Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniający kim jest „Prosument” czyli obywatel, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. Składają się na niego dwa konkursy szkolne – badawczy i filmowy oraz duża kampania medialna w radiu i prasie.

link do strony
Tradycyjny sad

Tradycyjny sad

Tradycyjny sad jest konkursem grantowym. Polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Może to być teren przy szkole, plebanii, kościele czy też wyznaczony przez gminę np. fragment parku.

link do strony
Świat oczami młodych

Świat oczami młodych

Świat oczami młodych to konkurs kreatywnyW latach 2017-2020 dotyczył projektowania znaczków pocztowych, a w każdej edycji poruszaliśmy ważny społecznie temat. Od 2022 roku konkurs dotyczy projektowania murali, na których stworzenie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł.

link do strony
Zielona ławeczka

Zielona ławeczka

Zielona ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławką. Dzięki projektowi miejsca wokół bloków ożyją, zostanie stworzona przestrzeń do odpoczynku oraz spotkań i to wszystko dzięki wspólnej pracy sąsiedzkiej.

link do strony
Brudno Tu

Brudno Tu

Brudno Tu uruchomiliśmy jako wakacyjną akcję obywatelską dążącą do likwidacji dzikich wysypisk, ale przekształciliśmy ją w projekt funkcjonujący cały rok. Zachęcamy mieszkańców i turystów do zgłaszania i monitorowania zaśmieconych miejsc. W ramach projektu współpracujemy z gminami, pomagając im wypełniać ustawowe obowiązki.

link do strony