Koordynujemy inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa  na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii. Propagujemy proekologiczne idee zwłaszcza wśród ludzi młodych, których dzisiejsze nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości ludzkiego życia.

Akademia Fundacji BOŚ

Akademia Fundacji BOŚ

Akademia Fundacji BOŚ to ogólnopolski konkurs grantowy adresowany do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Ideą Konkursu jest wspieranie najlepiej działających uczniów, nauczycieli i studentów w obszarze ochrony środowiska biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają sfinansować z uzyskanego w Konkursie grantu.

link do strony
Postaw na Słońce

Postaw na Słońce

Postaw na Słońce to ogólnoposlki projekt edukacyjny promujący Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniający kim jest „Prosument” czyli obywatel, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. Składają się na niego dwa konkursy szkolne – badawczy i filmowy oraz duża kampania medialna w radiu i prasie.

link do strony
Tradycyjny sad

Tradycyjny sad

Tradycyjny sad jest konkursem grantowym. Polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Może to być teren przy szkole, plebanii, kościele czy też wyznaczony przez gminę np. fragment parku.

link do strony
Świat oczami młodych

Świat oczami młodych

Świat oczami młodych to konkurs kreatywnyW latach 2017-2020 dotyczył projektowania znaczków pocztowych, a w każdej edycji poruszaliśmy ważny społecznie temat. Od 2022 roku konkurs dotyczy projektowania murali, na których stworzenie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł.

link do strony
Zielona Ławeczka

Zielona Ławeczka

Zielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Dzięki konkursowi miejsca wokół bloków ożyją, zostanie stworzona przestrzeń do odpoczynku oraz spotkań i to wszystko dzięki wspólnej pracy sąsiedzkiej.

link do strony
Brudno Tu

Brudno Tu

Brudno Tu uruchomiliśmy jako wakacyjną akcję obywatelską dążącą do likwidacji dzikich wysypisk, ale przekształciliśmy ją w projekt funkcjonujący cały rok. Zachęcamy mieszkańców i turystów do zgłaszania i monitorowania zaśmieconych miejsc. W ramach projektu współpracujemy z gminami, pomagając im wypełniać ustawowe obowiązki. Dzięki akcji udało się znaleźć ponad 500 nielegalnych wysypisk.

link do strony
EkoModel

EkoModel

Uczestnicy konkursu EkoModel wykonują makiety i modele, które promują eko-instalacje w domach jedno- i wielorodzinnych. Konkurs kierowany jest do każdego chętnego: osób indywidualnych, grup czy instytucji. Modele konkursowe oceniane są przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i oczywiście przez nasz zespół.

H2O Design

H2O Design

H2O DESIGN jest konkursem plastycznym na projekt młodzieżowej karty płatniczej. Jest adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Na bazie najlepszych projektów powstaną wzory kart, które znajdą się w powszechnym użyciu wśród klientów Banku. W ten sposób młodzi ludzie będą mieli wpływ na ostateczną formę karty, której będą użytkownikami. W lipcu 2012 roku wyłoniliśmy 5 nagród głównych, 10 wyróżnień, a Internauci przyznali jedną dodatkową nagrodę.

Las kocha nas

Las kocha nas

Las kocha nas jest konkursem fotograficznym dla studentów. Pierwsza edycja została zrealizowana z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (trwała ona od czerwca do listopada 2011 r.). Zgłaszane na konkurs zdjęcia ilustrowały piękno przyrody, ale także mnogość relacji współczesnego człowieka z ekosystemem leśnym. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska. Druga edycja konkursu pod hasłem „Lasy pełne energii” zakończyła się w styczniu 2013 roku.

Przyroda u Twoich drzwi

Przyroda u Twoich drzwi

Przyroda u Twoich drzwi jest konkursem  fotograficzno-filmowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został zrealizowany w związku z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej  2010. Nadesłane prace nawiązywały do tematu wypierania przyrody z terenów zasiedlanych przez człowieka. Konkurs trwał od września do grudnia 2010 roku. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska.

Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego

Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego

Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego – Nagroda przyznawana osobom, które przyczyniły się do promowania, rozwoju i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielone Płuca Polski.