Jednym z celów Fundacji jest działalność na rzecz oświaty, edukacji, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności oraz promocji  i organizacji wolontariatu.

Na aktywizację społeczną chcemy wpływać także w obszarze własnej organizacji. Włączamy się w realizację akcji z zakresu wolontariatu pracowniczego, motywując do działania ludzi wrażliwych na problemy otoczenia.

Aktywny wolontariat to element polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, a także jeden z ważniejszych elementów kultury organizacji, pogłębiający relacje między współpracownikami.

Partnerem programu  „Wolonatriat Pracowniczy” jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Mikrodotacje

Mikrodotacje

Mikrodotacje to projekt prowadzony cyklicznie, który polega na finansowaniu inicjatyw prospołecznych, organizowanych przez zespoły wolontariuszy-pracowników Banku. Poprzedzająca przyznanie mikrodotacji ocena projektów planowanych działań, pozwala wybrać najlepiej przemyślane akcje, angażujące do działania grono współpracowników.

link do strony
Pomagam cały rok

Pomagam cały rok

Pomagam cały rok to projekt regularnej filantropii indywidualnej pracowników Grupy Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ. Powstał w odpowiedzi na potrzebę osób zatrudnionych w Banku, chcących zaangażować się w pomoc koleżeńską dla swoich współpracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej oraz w zbiórkę funduszy na cele dobroczynne. „Pomagam Cały Rok”  jest projektem składki pracowniczej. Polega ona na tym, że Pracownicy dobrowolnie deklarują dowolną część swojego wynagrodzenia na cele społeczne. Kwota przekazana przez Pracownika co miesiąć odpisywana jest od jego pensji i trafia na dwa cele społeczne.

Ponadto angażujemy pracowników Banku w następujące akcje:

  • Sadzenie lasu przez pracowników BOŚ w ramach projektu BOŚ – firmą przyjazną środowisku (2010 r. i 2016 r.),
  • Pomoc dla powodzian – przekazanie pieniędzy zebranych wśród pracowników Banku (2010 r.),
  • Zbiórka żywności dla Banków Żywności (2010 r.),
  • Sprzątanie świata z Fundacją Nasza Ziemia i Komendą Główną Policji (wrzesień 2011 r.),
  • Konkurs fotograficzny „Las kocha nas” dla pracowników Banku, przeprowadzony równolegle z edycją skierowaną do studentów (czerwiec-listopad  2011 r.),
  • Zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka, przy współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja (grudzień 2011 r.),
  • Zbiórka darów dla ofiar wichur na Pomorzu (2017 r.),
  • Akademia Zdrowia Fundacji BOŚ – seria wykładów nt. zdrowego stylu życia organizowanych dla pracowników BOŚ S.A.