Rada fundacji

Do Rady Fundacji zostały powołane osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą wyznaczać właściwe kierunki działań Fundacji oraz wspierać ją w osiąganiu wyznaczonych celów.

O obowiązkach i prawach Rady Fundacji można przeczytać w statucie.

SKŁAD RADY FUNDACJI:

ANNA ŻYŁA

przewodnicząca

PAWEŁ ANYSZEWSKI

RENATA CHAŁAS

KS. DR JACEK CZARTOSZEWSKI

BEATA JAKONIUK-WOJCIESZAK

JAROSŁAW KLEPACKI

ZBIGNIEW KOZAK

BEATA KRUSZYŃSKA

JAROSŁAW OŁOWSKI

MAREK POKRYWKA

KATARZYNA ŻULICKA

 

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady.