Rada fundacji

Do Rady Fundacji zostały powołane osoby, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą wyznaczać właściwe kierunki działań Fundacji oraz wspierać ją w osiąganiu wyznaczonych celów.

O obowiązkach i prawach Rady Fundacji można przeczytać w statucie.

SKŁAD RADY FUNDACJI:

SŁAWOMIR MAZUREK

przewodniczący

KS. DR JACEK CZARTOSZEWSKI

JAROSŁAW KLEPACKI

ZBIGNIEW KOZAK

KATARZYNA MARSZAŁ

JAROSŁAW OŁOWSKI

RADOSŁAW PIENIEK

MAREK POKRYWKA

KATARZYNA ŻULICKA

Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Rady.