Wystartowała VI edycja projektu „Postaw na słońce”

22 października 2019

Wystartowała VI edycja projektu

Uczniów szkół ponadpodstawowych oraz z klas 7-8 szkół podstawowych zapraszamy do udziału w VI edycji projektu „Postaw na Słońce”, która objęta została patronatem honorowym Ministra Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Energii. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2019 r.

Celem projektu „Postaw na słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a zwłaszcza ogniw fotowoltaicznych. Szczególnie istotne jest przedstawienie praktycznego zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych oraz z klas 7-8 ze szkół podstawowych mogą wziąć w dwóch konkursach: badawczym i filmowym.

W ramach konkursu badawczego uczniowie zdobywają wiedzę nt. OZE oraz samodzielnie przygotowują projekty instalacji.

Natomiast konkurs filmowy stwarza możliwość poznania istniejących już w okolicy instalacji OZE i nakręcenia o nich reportażu.

Do każdego z konkursów obowiązuje oddzielna rejestracja. Wszystkich chętnych zapraszamy na strony:

Na zgłoszenia czekamy do końca listopada 2019 r.

Do tej pory w pięciu edycjach projektu wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. Poza przygotowaniem przeszło dwóch tysięcy projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych, uczniowie zorganizowali 178 konferencji, w których udział wzięło łącznie ponad 12 tysięcy osób. Rezultatem prac uczestników konkursu filmowego było stworzenie ponad 210 filmów, dokumentujących i promujących mikroinstalacje OZE znajdujące się w ich okolicach.