Wolontariusze BOŚ zakładają Tradycyjny Sad w Częstochowie

1 lutego 2019

Wolontariusze BOŚ zakładają Tradycyjny Sad w Częstochowie

Wolontariusze BOŚ z Częstochowy i Kłobucka założyli sad składający się z tradycyjnych odmian jabłoni, grusz, moreli i wiśni dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem.

Praca wolontariuszy BOŚ polegała na:

  • uprzątnięciu terenu ogrodu – wygrabiony został teren sadu o powierzchni ok. 1100 m2 z zeschłych traw, chwastów oraz liści i gałęzi; wyzbierane zostały z terenu sadu puste butelki szklane i plastikowe, puszki po napojach, części garderoby oraz inne śmieci;
  • wyznaczeniu stanowisk pod drzewa i krzewy i wkopaniu ich – posadzono 12 drzewek owocowych jabłoni (odmiany antonówka, kosztela, malinówka), moreli, wiśni i grusz, 9 krzewów leszczyny oraz 30 krzewów porzeczek;
  • wyznaczeniu terenu pod klomb dla owadów zapylających, usunięciu darni i zasadzeniu roślin – posadzono 250 cebul kwiatowych (w przeważającej części narcyzy różnych odmian o zróżnicowanym okresie kwitnienia);
  • zamontowaniu specjalnych drewnianych donic do realizacji zajęć z ogrodnictwa dla osób poruszających się na wózkach.

W sadzie planowane jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia. Zajęcia w ogrodzie uważane są za bardzo skuteczną formę rehabilitacji (hortiterapia). Po uporządkowaniu sadu, założeniu klombu z zapylaczami oraz zainstalowaniu donic uzyskano możliwość nowej formy terapii. Drzewa owocowe i krzewy w ciągu kilku lat powinny zacząć dawać owoce. W ramach zajęć rehabilitacyjnych podopieczni Stowarzyszenia planują wytwarzać przetwory!

Projekt został zrealizowany w ramach wolontariatu pracowniczego BOŚ – MIKRODOTACJE