WOLONTARIUSZE BOŚ W AKCJI!

20 listopada 2013

WOLONTARIUSZE BOŚ W AKCJI!

Fundacja BOŚ już po raz piąty przyznała dotacje na projekty pracowników Banku Ochrony Środowiska zgłoszone w ramach wolontariatu pracowniczego. Specjalna komisja wyłoniła najlepsze propozycje działań prospołecznych, w których organizację zaangażują się wolontariusze BOŚ.

Cykliczny projekt prowadzony pod nazwą Mikrodotacje to inicjatywa, która ma na celu wspierać działania wolontariackie pracowników grupy BOŚ, którzy chcą pomagać, dzielić się swoją wiedzą, a także pracować na rzecz swoich społeczności i dobra publicznego. Każdy pracownik może złożyć wniosek i ubiegać się o mikrodotację w wysokości do 3000 zł. Dofinansowywane projekty realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub placówkami publicznymi.

Komisja, w której skład weszli przedstawiciele Fundacji oraz pracownicy Banku wybrała najlepiej zaplanowane przedsięwzięcia społeczne:

– „Opłatek Maltański w Warszawie”, w ramach którego wolontariusze BOŚ  z centrali pomogą w organizacji wigilii dla 160 osób z ubogich rodzin,

-„Sport to zdrowie”, to projekt pracowników Banku Ochrony Środowiska polegający na przygotowaniu zajęć siatkówki i organizacji turnieju dla dzieci z warszawskiej Woli i okolic,

-„Pomagamy pomagać Fundacji Dzieci Niczyje” to projekt, którego celem jest  pomoc  pracowników Banku w akcji zbierania funduszy na rzecz dzieci – ofiar przemocy.

-„Wioska Indiańska w Kotomierzu” to pomysł wolontariuszy z bydgoskiego oddziału BOŚ. Wolontariusze wspólnie zorganizują niecodzienne wydarzenie dla dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Karolewie ,

-„Zawsze EKO” to projekt organizowany przez pracowników z Olsztyna.  Polegać on będzie na przeprowadzeniu cyklu zajęć ekologiczno-edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

-„Płyniemy po zdrowie” to projekt wolontariuszy BOŚ  mieszkańców Tłuszcza. W ramach projektu dzieci będące pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej będą uczestniczyć w zajęciach terapii neurorozwoju  na basenie.