Wolontariusze BOŚ chronią sąsiadów przed ogniem i czadem

5 stycznia 2019

Wolontariusze BOŚ chronią sąsiadów przed ogniem i czadem

Wolontariusze BOŚ z Domu Maklerskiego oraz Oddziału Operacyjnego w Białymstoku przeprowadzili dla mieszkańców jednej z podlaskich wsi akcję informacyjno – szkoleniową w zakresie zabezpieczenia się przed pożarem w domu i zaczadzeniem.

W ramach realizacji projektu wolontariusze zorganizowali w świetlicy spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej i mistrzem kominiarskim. Goście omówili z mieszkańcami takie kwestie jak: przyczyny powstawania pożarów, sposoby walki z nimi oraz przyczyny zaczadzeń i możliwości zabezpieczenia się przed nimi. Ważnym tematem poruszonym na spotkaniu była kwestia jakości paliwa opałowego używanego w domowych piecach.

Podsumowaniem akcji było zainstalowanie w 35 domach czujek tlenku węgla oraz sprawdzenie stanu instalacji wentylacyjnych i grzewczych domów.

Projekt został zrealizowany w ramach wolontariatu pracowniczego BOŚ – MIKRODOTACJE