WARMIA W RĘKACH DZIECI!

6 marca 2018

WARMIA W RĘKACH DZIECI!

Pod koniec stycznia 2018 r. wolontariusze BOŚ zakończyli kolejny projekt realizowany w ramach programu MIKRODOTACJE „Warmia w rękach dzieci”. Głównym celem projektu było rozbudzanie wśród młodych ludzi, upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (SOSW), wrażliwości na tradycję, historię, obrzędowość oraz zwiększenie zainteresowania tradycją i kulturą ludową Warmii. 

Wolontariusze poprowadzili prelekcję na temat historii, wierzeń i obyczajów na Warmii oraz przygotowali zgadywanki związane z tematyką dawnej Warmii. W ramach akcji odbyły się warsztaty graficzno-komputerowe, na których młodzież, w programie ARTRAGE 4, wykonała szablony motywów warmińskich, które następnie zostały odwzorowane na płótnie i szkle. Podczas warsztatów ceramicznych młodzi ludzie lepili naczynia na wzór tych, które wykorzystywane były przez dawnych Warmiaków. Odbyły się także warsztaty malowania na szkle, czy warsztaty hafciarskie. Podsumowaniem zdobytej wiedzy i zrealizowanych działań była wystawa wykonanych prac, a także konkursy, rebusy, krzyżówki, gry, zabawy, zgadywanki o warmińskich zdobyczach kulturowych.

„Podejmowane przez nas działania miały na celu popularyzację regionu, budowanie tożsamości regionalnej oraz podtrzymywanie tradycji, bowiem jeżeli się tradycji nie podtrzymuje i nie pielęgnuje to nadaje się ona tylko do muzeum. Kolejne pokolenia mają obowiązek przekazywania następcom tego, czego nauczyły się od dziadków i ojców. Kultura i tradycja odgrywają ważną rolę w wychowaniu moralnym, kulturalnym, patriotycznym – to elementy wiążące rodzinę, grupy społeczne, naród; określają nasze zachowanie, są nieodzownym składnikiem naszego istnienia. Wszystkie przewidziane w projekcie działania miały wymiar edukacyjny, emocjonalny i społeczny, a dla młodzieży, do której skierowaliśmy nasz projekt były rodzajem terapii, remedium i narzędziem w walce z wykluczeniem społecznym.”

Gorąco dziękujemy naszym wspaniałym wolontariuszom – Pani Sabinie Remiszewskiej, Pani Ewie Lubowieckiej-Wawrzyniewicz oraz Pani Elżbiecie Stankiewicz z Centrum Korporacyjnego BOŚ w Olsztynie!