UCZESTNICY PROJEKTU „TRADYCYJNY SAD” RATUJĄ STARE ODMIANY DRZEW OWOCOWYCH

15 listopada 2018

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczniowie szkół uczestniczących w pilotażowej edycji projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad” odnaleźli i udokumentowali blisko 400 starych drzew tradycyjnych odmian, posadzonych przed 1960 r. i przyczynili się tym samym do uchronienia tych odmian przed wyginięciem.

Jednym z działań konkursowych był udział uczniów w tworzeniu Pomologicznej Mapy Polski z zaznaczeniem położenia starych drzew tradycyjnych odmian owocowych, posadzonych przed 1960 r. Zebrane informacje ułatwią pracownikom Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk dotarcie do tych drzew oraz pobranie zrazów do przeszczepienia, co w rezultacie pozwoli uchronić je przed wyginięciem.

Działania uczestników polegały na odszukaniu drzew owocowych posadzonych przed 1960 r., zebraniu jak największej ilości informacji o tych drzewach od właścicieli lub mieszańców okolicy oraz obserwowaniu i fotografowaniu drzew przez cały okres wegetacyjny. Podsumowaniem pracy było przygotowanie raportu z uzbieranych informacji i przesłanie go do Fundacji BOŚ.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom tego etapu projektu! Wykonaliście ogromną pracę o dużym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej. Zebrane dane zostaną włączone do bazy informacyjnej Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk. Według opinii ekspertów-pomologów z PAN inwentaryzacja występowania starych odmian drzew owocowych, wykonana przez uczestników projektu, została zrobiona bardzo profesjonalnie. Opisy owoców zawierają bardzo istotne cechy dotyczące ich wyglądu zewnętrznego, miąższu czy też przechowywania i zastosowania. Zdjęcia zostały wykonane bardzo prawidłowo – często widać cechy charakterystyczne dla danej odmiany. Taka dokumentacja bardzo ułatwi dotarcie do tych drzew oraz pobranie zrazów do przeszczepienia, co w rezultacie pozwoli uchronić je przed wyginięciem.