SZKOLNE SMAKI – KONFERENCJA W LUBLINIE

29 kwietnia 2013

SZKOLNE SMAKI - KONFERENCJA W LUBLINIE

Już 8 maja w Lublinie odbędzie się trzecia konferncja z cyklu „Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia”. Konferencja obdędzie się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4. Serdecznie zpraszamy wszystkich zainteresowanych – wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy

Szkolne Smaki to wspólny projekt Fundacji BOŚ i Fundacji Szkoła na Widelcu, który zajmuje się zagadnieniami żywienia uczniów w szkołach. 

Głównym celem projektu jest zaprezentowanie, jak powinien wyglądać nowoczesny model żywienia w szkole i jak wprowadzić taki system w swojej placówce, a także przekazanie kompleksowych rozwiązań, czyli wiedzy i narzędzi umożliwiających sprawne i kompetentne wdrożenie systemu w szkołach. Do celów pośrednich należy m.in.: przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych w tej grupie wiekowej, a dzięki temu poprawa stanu zdrowia młodego pokolenia i w perspektywie – całego społeczeństwa.

W ramach konferecji poruszana jest problematyce zdrowego żywienia w szkołach, eksperci z zaangażowanych w projekt instytucji państwowych wygłoszają referaty, m.in. o kompetencjach dyrektorów szkół w zakresie organizacji żywienia w szkołach (MEN), regulacjach prawnych dotyczących systemu żywienia w szkołach (regionalne inspektoraty sanitarne), zasadach prawidłowego żywienia uczniów w szkole (PTD).

Każdej konferencji towarzyszą warsztaty kulinarne. Podczas specjalnie opracowanych, nowatorskich zajęć przekazywana jest wiedza na temat produktów zalecanych przez dietetyków i rekomendowanych technik kulinarnych, uczestnicy wspólnie przygotują potrawy na bazie świeżych, lokalnych produktów. Warsztaty kulinarne odbywają się tego samego dnia, co konferencja, na terenie współpracujących z organizatorami projektu szkół gastronomicznych z danego miasta.

Zapraszamy na www.szkolnesmaki.pl