Szkolenie doskonalące „Biomonitoring w ochronie środowiska” dla nauczycieli

20 lutego 2023

Szkolenie doskonalące

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 16 godzinnym szkoleniu doskonalącym „Biomonitoring w ochronie środowiska” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Szkolenie prowadzą nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowodydaktyczni) z Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Termin szkolenia: od 2 marca do 20 kwietnia 2023 r. w czwartki w godz. 17.30 – 19.00.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w systemie zdalnym (on-line).

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat po jego ukończeniu.

Więcej informacji: ceie.edu.pl

Kontakt do organizatora szkoleń:

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW
www.ceie.edu.plwfch@uksw.edu.pl
+48 22 569 68 05, +48 22 569 68 14

Ulotka informacyjna i harmonogram szkolenia