ROZSTRZYGNIĘCIE II EDYCJI KONKURSU EKOMODEL

24 stycznia 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE II EDYCJI KONKURSU EKOMODEL

Po gruntownej analizie modeli przysłanych w II edycji konkursu EkoModel i załączonych do nich opisów, Komisja Konkursowa skorzystała z przysługującego jej prawa i zadecydowała o innym niż pierwotnie ogłoszony rozdziale nagród. Biorąc pod uwagę zbliżony poziom najlepszych prac, jednogłośnie zdecydowano o: nieprzyznawaniu nagrody pierwszej,  przyznaniu trzech równorzędnych nagród drugich o wartości 2000 pln każda, przyznaniu pięciu równorzędnych nagród trzecich o wartości 1300 pln każda oraz przyznaniu dwóch wyróżnień o wartości 750 pln każde.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych:

Miejsce I – nie przyznano

Miejsce II ex aequo – nagrody o wartości 2000 pln każda
•    model autorstwa Macieja Kujawy;
•    model autorstwa Marii Krupiak;
•    model autorstwa uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu pod opieką Ewy Mazur i Piotra Jaciowa: Pauliny Behen, Jakuba Kalawskiego, Dominika Kozarę, Oskara Tomkowa, Bartłomieja Łosia, Miłosza Urbana, Gracjana Stadnika, Dominika Kozara.

Miejsce III ex aequo: nagrody o wartości 1300 pln każda
•    model autorstwa Adama i Jana Ziombskich;
•    model autorstwa młodzieży z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku;
•    model autorstwa Zbigniewa Kusza
•    model autorstwa Pawła Chabraszewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej;
•    model autorstwa podopiecznych Domu Dziecka nr 4 pod opieką Andrzeja Giery.

Wyróżnienia:  nagrody o wartości 750 pln każda
•    model autorstwa podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy „SZANSA” Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach;
•    model autorstwa Adama Knapika i Filipa Wolikowskiego ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!