;22 532 71 92  22 532 71 94

Koordynujemy inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa  na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii. Propagujemy proekologiczne idee zwłaszcza wśród ludzi młodych, których dzisiejsze nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości ludzkiego życia.

head prog2 head prog2

PNS strona fbos "Postaw na Słońce"  to ogólnoposlki projekt edukacyjny promujący Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniający kim jest "Prosument" czyli obywatel, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. Składają się na niego dwa konkursy szkolne - badawczy i filmowy oraz duża kampania medialna w radiu i prasie. Obecnie trwa czwarta edycja konkursu.

Więcej informacji na stronie www.postanaslonce.pl

EKOMODEL logo domek kontraUczestnicy konkursu "EkoModel" wykonują makiety i modele, które promują eko-instalacje w domach jedno- i wielorodzinnych. Konkurs kierowany jest do każdego chętnego: osób indywidualnych, grup czy instytucji. Modele konkursowe oceniane są przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i oczywiście przez nasz zespół.

Więcej na www.ekomodel.fundacjabos.pl 

brudnoTu strona fbosCelem konkursu #BrudnoTu jest zachęcenie społeczności lokalnych oraz wszystkich Polaków do większej aktywności obywatelskiej w sprawie utrzymania czystości terenów ogólnodostępnych, a także do zajęcia się problemem nielegalnych, tzw. „dzikich” wysypisk odpadów w Polsce. Chcemy nie tylko zwrócić uwagę społeczeństwa na częstość występowania tego problemu, ale przede wszystkim upowszechnić nawyk przekazywania informacji na temat nielegalnego składowania odpadów odpowiednim służbom lub samodzielnego sprzątania śmieci. Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie? A może plaża, na której spędzasz urlop wymaga posprzątania? Zrób zdjęcie, opisz lokalizację i wyślij zgłoszenie do Fundacji BOŚ. Pozwoli to stworzyć mapę dzikich wysypisk w całym kraju i wesprzeć samorządy w walce o czyste środowisko.

Więcej informacji na stronie brudnotu.fundacjabos.pl

Zielona laweczka"Zielona Ławeczka" to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Dzięki konkursowi miejsca wokół bloków ożyją, zostanie stworzona przestrzeń do odpoczynku oraz spotkań i to wszystko dzięki wspólnej pracy sąsiedzkiej. Trwają zapisy do 4 edycji projektu. Zapraszamy!
Więcej informacji na stronie projektu.

h2o design 02"H2O DESIGN" jest konkursem plastycznym na projekt młodzieżowej karty płatniczej. Jest adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Na bazie najlepszych projektów powstaną wzory kart, które znajdą się w powszechnym użyciu wśród klientów Banku. W ten sposób młodzi ludzie będą mieli wpływ na ostateczną formę karty, której będą użytkownikami. W lipcu 2012 roku wyłoniliśmy 5 nagród głównych, 10 wyróżnień, a Internauci przyznali jedną dodatkową nagrodę.

Więcej informacji na stronie konkursowej.

las kocha nas„Las kocha nas” jest konkursem fotograficznym dla studentów. Pierwsza edycja została zrealizowana z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (trwała ona od czerwca do listopada 2011 r.). Zgłaszane na konkurs zdjęcia ilustrowały piękno przyrody, ale także mnogość relacji współczesnego człowieka z ekosystemem leśnym. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska. Druga edycja konkursu pod hasłem "Lasy pełne energii" zakończyła się w styczniu 2013 roku.

Więcej informacji oraz wyniki znajdują się na stronie konkursowej.

1z„Przyroda u Twoich drzwi” jest konkursem  fotograficzno-filmowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został zrealizowany w związku z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej  2010. Nadesłane prace nawiązywały do tematu wypierania przyrody z terenów zasiedlanych przez człowieka. Konkurs trwał od września do grudnia 2010 roku. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska.

2z„Patronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego” – Nagroda przyznawana osobom, które przyczyniły się do promowania, rozwoju i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielone Płuca Polski.

Do góry