;22 532 71 92  22 532 71 94

Koordynujemy inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa  na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii. Propagujemy proekologiczne idee zwłaszcza wśród ludzi młodych, których dzisiejsze nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości ludzkiego życia.

head prog2 head prog2

brudnoTu strona fbosBrudno Tu uruchomiliśmy jako wakacyjną akcję obywatelską dążącą do likwidacji dzikich wysypisk, ale przekształciliśmy ją w projekt funkcjonujący cały rok. Zachęcamy mieszkańców i turystów do zgłaszania i monitorowania zaśmieconych miejsc. W ramach projektu współpracujemy z gminami, pomagając im wypełniać ustawowe obowiązki. Dzięki akcji udało się znaleźć ponad 500 nielegalnych wysypisk.

Więcej informacji na stronie brudnotu.fundacjabos.pl

Zielona laweczkaZielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Dzięki konkursowi miejsca wokół bloków ożyją, zostanie stworzona przestrzeń do odpoczynku oraz spotkań i to wszystko dzięki wspólnej pracy sąsiedzkiej. Obecnie trwa 4 edycja projektu.
Więcej informacji na stronie projektu.

SOM baner intranet copyKonkurs plastyczny Świat oczami młodych to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Konkurs, organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, jest adresowany do młodzieży w wieku 10-19 lat. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym koordynator powinien na terenie swojej placówki zorganizować wewnętrzny konkurs, w którym zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace, a w kolejnym przesłać je organizatorom konkursu „Świat Oczami Młodych”. W czerwcu 2018 roku rozstrzygnięta została II edycja konkursu, która odbywała się pod hasłem Ratujemy klimat. W 2017 roku odbyła się I edycja konkursu, poświęcona edukacji prozdrowotnej. Trzecia edycja rozpocznie się na początku 2019 roku. Zapraszamy! 

Więcej informacji na www.oczamimlodych.pl

PNS strona fbosPostaw na Słońce  to ogólnoposlki projekt edukacyjny promujący Odnawialne Źródła Energii i wyjaśniający kim jest "Prosument" czyli obywatel, który produkuje, konsumuje i sprzedaje energię elektryczną. Składają się na niego dwa konkursy szkolne - badawczy i filmowy oraz duża kampania medialna w radiu i prasie. Piąta edycja rozpocznie się jesienią 2018 roku.

Więcej informacji na stronie www.postanaslonce.pl

EKOMODEL logo domek kontraUczestnicy konkursu EkoModel wykonują makiety i modele, które promują eko-instalacje w domach jedno- i wielorodzinnych. Konkurs kierowany jest do każdego chętnego: osób indywidualnych, grup czy instytucji. Modele konkursowe oceniane są przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i oczywiście przez nasz zespół.

Więcej na www.ekomodel.fundacjabos.pl 

h2o design 02H2O DESIGN jest konkursem plastycznym na projekt młodzieżowej karty płatniczej. Jest adresowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Na bazie najlepszych projektów powstaną wzory kart, które znajdą się w powszechnym użyciu wśród klientów Banku. W ten sposób młodzi ludzie będą mieli wpływ na ostateczną formę karty, której będą użytkownikami. W lipcu 2012 roku wyłoniliśmy 5 nagród głównych, 10 wyróżnień, a Internauci przyznali jedną dodatkową nagrodę.

Więcej informacji na stronie konkursowej.

las kocha nasLas kocha nas jest konkursem fotograficznym dla studentów. Pierwsza edycja została zrealizowana z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011 (trwała ona od czerwca do listopada 2011 r.). Zgłaszane na konkurs zdjęcia ilustrowały piękno przyrody, ale także mnogość relacji współczesnego człowieka z ekosystemem leśnym. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska. Druga edycja konkursu pod hasłem "Lasy pełne energii" zakończyła się w styczniu 2013 roku.

Więcej informacji oraz wyniki znajdują się na stronie konkursowej.

1zPrzyroda u Twoich drzwi jest konkursem  fotograficzno-filmowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został zrealizowany w związku z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej  2010. Nadesłane prace nawiązywały do tematu wypierania przyrody z terenów zasiedlanych przez człowieka. Konkurs trwał od września do grudnia 2010 roku. Wystawa nagrodzonych prac została zaprezentowana na ścianach stacji warszawskiego metra Świętokrzyska.

2zPatronat Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego – Nagroda przyznawana osobom, które przyczyniły się do promowania, rozwoju i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielone Płuca Polski.

Do góry