;22 532 71 92  22 532 71 94

Zespół

Radosław Żuk

Radosław Żuk Prezes zarządu Fundacji BOŚ.
 
Ekspert z zakresu komunikacji i budowania wizerunku. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii komunikacji, budowaniu relacji z mediami, employer branding, działań z zakresu CSR oraz budowaniu wizerunku instytucji w mediach społecznościowych. Skutecznie kreuje relacje z interesariuszami i partnerami. Doradzał w zakresie komunikacji: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Amnesty International. Pełnił funkcję Prezesa Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, ostatnio członek Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Barbara Lewicka-Kłoszewska

blkWiceprezes zarządu Fundacji BOŚ.
 
Ekolog, autor i współautor prac badawczych, projektowych i studialnych z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu działań w obszarze edukacji ekologicznej w tym wspieranie programów i kampanii ekologicznych, festiwali i konkursów. Współautor pierwszego ogólnopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej. Współtwórca Biura Studiów i Doradztwa Ekologicznego oraz Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Wcześniej dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej, Prac Badawczych i Ekspertyz w NFOŚiGW, a także koordynator PR BOŚ S.A. Pełniła i pełni funkcje w wielu instytucjach państwowych np. przez 10 lat członek kapituły Konkursu Ministra Środowiska„ Lider Polskiej Ekologii”, oraz członek komisji ministerialnej przyznającej nagrody Ministra za największe osiągnięcia w ochronie środowiska, członek Rady Programowej Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, od lat członek komisji konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów PrzyrodniczychWytwórni Filmów Dokumentalnych i Oświatowych, certyfikowany coach International Coaching Community.

Aleksandra Koper

Aleksandra KoperSpecjalistka ds. żywienia, koordynator ds. wolontariatu oraz projektów „Tradycyjny Sad” i „PlanujeGotuje.pl”.
 
Koordynator ds. wolontariatu oraz koordynator projektów w Fundacji BOŚ. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Przygodę z Fundacją BOŚ rozpoczęła jeszcze na studiach działając w Kole Naukowym Żywieniowców. W tym czasie organizowała dla najmłodszych zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania oraz brała udział w pracach badawczych na temat zakładów gastronomicznych. Pracę dla  Fundacji BOŚ rozpoczęła od przygotowywania  pomocy dydaktycznych dla nauczycieli biorących udział w konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem”. Podczas wielu lat pracy w Fundacji koordynowała takie projekty jak "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja" i "Czas na zdrowie". Obecnie odpowiada za realizaję projektu "Tradycyjny Sad". Za racji wykształcenia i zainteresowań prowadzi także portal o zdrowym stylu życia www.AktywniePoZdrowie.pl oraz portal z przepisami www.PlanujeGotuje.pl 

Maria Jakubowska

Marysia JakubowskaSpecjalistka ds. żywienia, koordynator projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" i konkursu "Świat oczami młodych"
 
Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Podczas studiów jako działała w Kole Naukowym Żywieniowców w sekcji Higieny Żywności i Żywienia. Wtedy też rozpoczęła swoją przygodę z Fundacją przygotowując quizy, krzyżówki i inne łamigłówki na temat zdrowego żywienia oraz pisząc artykuł. Pracując w Fundacji początkowo przygotowywała pomoce dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, a teraz koordynuje cały projekt. Jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną portalu www.aktywniepozdrowie.pl. Z racji wykształcenia interesuje się zasadami prawidłowego żywienia oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości żywności. W wolnym czasie lubi czytać książki, rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki logiczne oraz ozdabiać przedmioty techniką decoupage’u.

Adam Kiedrowski

adam nastrone Specjalista ds. ekologii, koordynator projektów „Postaw na Słońce”, „Zielona ławeczka” i „#BrudnoTu”.
 
Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dyplomową „Tematyka ekologiczna w utworach kultury popularnej” pisał w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Pracę w Fundacji zaczynał jeszcze jako student od przygotowania pierwszej edycji projektu „Zielona ławeczka”, obecnie koordynuje również projekty „Postaw na Słońce” oraz „#BrudnoTu”.
Do góry