NOWY PROJEKT „POMAGAM CAŁY ROK”

14 stycznia 2014

NOWY PROJEKT

„Pomagam Cały Rok”  to nowy projekt Fundacji, który powstał w odpowiedzi na potrzebę osób zatrudnionych w Banku, chcących zaangażować się w pomoc koleżeńską dla swoich współpracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej oraz w zbiórkę funduszy na cele dobroczynne. Jest to projekt regularnej, indywidualnej filantropii zorganizowany dla pracowników Grupy Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ.

„Pomagam Cały Rok” jest projektem składki pracowniczej. Polega ona na tym, że Pracownicy dobrowolnie deklarują dowolną część swojego wynagrodzenia na cele społeczne. Kwota przekazana przez Pracownika co miesiąc odpisywana jest od jego pensji i trafia na dwa szczytne cele.

Pracownicy pomagają:

  • zdolnym dzieciom z rodzin o niskich dochodach (stypendia)
  • wspólnie budują fundusz dla pracowników BOŚ dotkniętych życiową tragedią.

„Pomagam Cały Rok” to efektywna i prosta forma zbierania funduszy na wsparcie celów społecznych. Fundacja prowadząc projekt chce zainspirować Pracowników do regularnej pomocy. Taka  dobroczynność przynosi znaczne efekty ponieważ nawet mała kwota przekazywana wielokrotnie, daje w skali roku bardzo pokaźny efekt.