Nasze murale o różnorodności biologicznej

7 listopada 2022

Nasze murale o różnorodności biologicznej

Z radością przedstawiamy murale zrealizowane w ramach konkursu „Świat oczami młodych”, która odbyła się w 2022 r.

W piątej edycji konkursu przeszliśmy ze skali mikro do skali marko. Co to oznacza? Zaprosiliśmy uczestników do zaprojektowania ekomurali przedstawiających temat różnorodności biologicznej. Otrzymaliśmy 250 projektów. Wyłoniliśmy z nich 6, które otrzymały dofinansowanie na realizację: