NAKRĘĆ SIĘ NA ZDROWIE: WYNIKI OSTATECZNE

7 listopada 2011

Właśnie zakończyła się pierwsza edycja programu „Nakręć się na zdrowie”. Dziękujemy za Wasz udział, wysiłek, współdziałanie, zdrową rywalizację.

Sędziowie po sprawdzeniu wszystkich raportów i obejrzeniu materiałów filmowych i w wyniku burzliwej dyskusji zawnioskowali (zgodnie z Regulaminem – Nagrody, pkt.2) o inny rozdział nagród głównych, specjalnych i wyróżnień. W ten sposób zostaną uhonorowane zespoły, które nadesłały prace najlepiej promujące zasady zdrowego żywienia i żywności ekologicznej.

Zadecydowano, że:

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostanie przyznanych pięć rzeczowych nagród głównych o podwyższonej sumarycznej wartości w stosunku do planowanej.
  1 miejsce: Filmowies – 9 tys. zł;
  2 miejsce: Ekobakłażany – 8 tys. zł;
  3 miejsce: Ecofood just seven – 5,5,tys. zł;
  4 miejsce: Ecokillerzy – 5 tys. zł;
  5 miejsce: Szaleni Dietetycy – 4 tys. zł;
 2. W kategorii szkół gimnazjalnych nie zostaną przyznane nagroda pierwsza i druga, natomiast zostaną przyznane dwie rzeczowe równorzędne nagrody główne za zajęcie trzeciego miejsca o wartości 4 tys. zł każda następującym zespołom:
  Klaps na zdrowie;
  Ekolublin;
 3. Zostaną przyznane wyróżnienia za reportaże w postaci nagród rzeczowych Zespołom ze szkół ponadgimnazjalnych:
  KMG – aparat cyfrowy;
  grEko – drukarka do zdjęć;
 4. Nagrody specjalne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostają przyznane Zespołom:
  Filmowies – za spot;
  KMG – za reportaż;
 5. Nagrodę specjalną w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymuje zespół – Klaps na zdrowie /za spot i reportaż/.

  Nagrodą specjalną jest udział w warsztatach filmowych.

 6. Wszystkie Zespoły sklasyfikowane w drugim etapie otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie „Nakręć się na Zdrowie”.