NAKRĘĆ SIĘ NA ZDROWIE: PRZEDŁUŻAMY TERMIN REJESTRACJI DO KONKURSU.

1 marca 2012

Ze względu na liczne prośby przedłużamy możliwość nadesłania zgłoszeń do konkursu do 21.03.2012. Jest to termin ostateczny. Wszystkie formularze, które nadejdą po tej dacie (data stempla pocztowego nie jest brana pod uwagę) nie zostaną przyjęte do konkursu.

Informujemy również, że zgody niepełnoletnich uczestników na udział w przedsięwzięciu można nadsyłać do 31.05.2012, tj. do ostatecznego terminu nadsyłania drugiego raportu. Przypominamy, że osoby, które ukończyły 18 rok życia również powinny nadesłać podpisaną przez siebie zgodę na udział w konkursie.

Więcej informacji: www.aktywniepozdrowie.pl zakładka „Nakręć się na zdrowie”