KONKURS DLA OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE

13 listopada 2015

KONKURS DLA OŚRODKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE

Jak zbudować relacje z wolontariuszami? Jak zarządzać kontaktami z darczyńcami i beneficjentami naszej organizacji pozarządowej? Wystarczy sprawnie działający CRM, czyli specjalny informatyczny system do zarządzania informacją. Niestety, takie narzędzie, a właściwie jago wdrożenie, to duża inwestycja, i czasu, i środków. Dlatego Fundacja Banku Ochrony Środowiska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiły konkurs grantowy „Dobry kontakt”. Jego adresatami są Ośrodki Działaj Lokalnie, które potrzebują narzędzia informatycznego, niezbędnego do zarządzanie kontaktami i danymi. Pula grantów w pilotażowym konkursie wynosi 27 000 zł, a wnioski można składać do 16 listopada br.


Wraz z rozwojem każdej organizacji pozarządowej wzrasta ilość gromadzonych informacji i kontaktów. Ratunkiem przed chaosem może być jedynie system zarządzania informacją i relacjami z otoczeniem tzw. CRM (Customer Relationship Management).  Umożliwia on przede wszystkim sprawną komunikację, gromadzenie i właściwe wykorzystanie bieżących informacji, skuteczniejszą realizację projektów, a także efektywne pozyskiwanie funduszy.

– Organizacje non-profit współpracują z ogromną liczbą beneficjentów, wolontariuszy, partnerów czy sponsorów. Aby współpraca ta przebiegała jeszcze bardziej efektywnie, powinny korzystać z innowacyjnych narzędzi informatycznych z zakresu CRM, na których wdrożenie często brakuje funduszy. Stąd pomysł na konkurs „Dobry Kontakt”, który ma na celu wsparcie Ośrodków Działaj Lokalnie we wdrożeniu systemu CRM – mówi Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Ten program to taka nasza mała, pilotażowa inwestycja w infrastrukturę trzeciego sektora. To coś, na czym zawsze nam zależało, a teraz w końcu możemy zrealizować niezależnie od naszych głównych projektów merytorycznych dotyczących edukacji prozdrowotnej i proekologicznej – dodaje Pietrucha.

– Konkurs, który realizujemy dzięki Fundacji BOŚ jest świetnym przykładem odpowiedzialnego myślenia grantodawcy. Chodzi o to, żeby organizacje, które wspieramy dotacjami się usamodzielniały i budowały swoją finansową niezależność, a nie uzależniały się od grantodawców. Nie ma mowy o dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji bez narzędzi, procedur i specjalistycznego know how – komentuje Paweł Łukasiak, szef Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Projekt „Dobry Kontakt” powstał z myślą o wzmocnieniu sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie” – funkcjonujących w ramach ogólnopolskiego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Dzięki grantom, Ośrodki będą mogły pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na wdrożenie systemu CRM.

W ramach konkursu zostaną przyznane maksymalnie 3 granty, o łącznej puli 27 000 zł. Uzyskane tym sposobem pieniądze można będzie przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych wdrożeniem CRM, w tym także kosztów wdrożenia informatycznego i pracownika Ośrodka, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie i opiekę nad systemem CRM w organizacji.

Wnioski na dotację można składać wyłącznie w wersji elektronicznej do 16 listopada 2015 r.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać po numerem telefonu (22) 622 02 09 wew. 15
oraz poprzez e-mail: j.matusiak@filantropia.org.pl