II ETAP KONKURSU POSTAW NA SŁOŃCE

15 stycznia 2016

II ETAP KONKURSU POSTAW NA SŁOŃCE

Uczniowie biorący udział w II edycji konkursu Postaw na Słońce własnie rozpoczynają prace nad zadaniami II etapu. Uczestnicy będą przeprowadzać (z pomocą nauczyciela) analizy energetyczne budynków szkolnych i mieszkalnych, a następnie dobiorą odpowiednie mikroinstalacje fotowoltaiczne. Uczniowie będą również prowadzić kampanie edukacyjne i informacyjne promujące korzyści związane z wykorzystaniem OZE nie tylko wśród kolegów i koleżanek, ale również w środowisku lokalnym

POSTAW NA SŁOŃCE

jest projektem skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Konkurs „Postaw na słońce” składa się z części badawczej oraz filmowej. Celem jest upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. Pula nagród to aż 45 tys. zł.

Więcej informacji o trwającym już konkursie można znaleźć: tutaj