FUNDACJA DOŁĄCZYŁA DO FORUM DARCZYŃCÓW

22 czerwca 2012

FUNDACJA DOŁĄCZYŁA DO FORUM DARCZYŃCÓW

We wtorek 19 czerwca 2012 r. dołączyliśmy do grona członków wspierających Forum Darczyńców w Polsce.

Forum zrzesza organizacje i firmy, które przekazują dotacje innym podmiotom. Do jego grona należą m.in.: Fundacja Batorego, Fundacja TVN, Fundacja Polsat, Fundacja Orange, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Członkowie Forum przestrzegają wspólnie wypracowanych standardów w zakresie jawności procedur, raportowania czy zasad współpracy z partnerami. Porozumienie działa od 2002 roku.

Więcej informacji o Forum Darczyńców: www.forumdarczyncow.pl