FUNDACJA BOŚ W RAPORCIE „ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. DOBRE PRAKTYKI 2013”

2 kwietnia 2014

FUNDACJA BOŚ W RAPORCIE

Programy i działania Fundacji BOŚ znalazły się w zestawieniu dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2013 roku! Wyróżniony został m.in cykl konferencji „Szkolne Smaki – Szkoły dobrego żywienia” oraz program regularnej filantropii indywidualnej pracowników Banku – „Pomagam Cały Rok”.

Dziękujemy i cieszymy się, że należymy do tak doborowego grona ludzi i firm działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.