DZIECI I ZWIERZĘTA, BOŚ O WAS PAMIĘTA!

21 lutego 2018

DZIECI I ZWIERZĘTA, BOŚ O WAS PAMIĘTA!

W ubiegły piątek, 16 lutego 2018 r. wolontariusze Banku Ochrony Środowiska S.A. z Oddziału nr 1 w Lublinie zorganizowali wydarzenie pod nazwą „Dzieci i zwierzęta, BOŚ o Was pamięta”. Akcja polegała na wspólnej nauce i zabawie dzieci z Domu Dziecka z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły oraz w lesie Nadleśnictwa Świdnik. Celem akcji była integracja dzieci z różnych środowisk, podniesienie wiedzy ekologicznej u dzieci oraz budowanie postaw i działań proekologicznych i prospołecznych.

Na terenie szkoły spotkali się z dziećmi przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, opowiadając na temat skażonego powietrza oraz zagrożeń z tym związanych. Zaplanowali też tzw. ekologiczną strefę zabaw. Wolontariusze BOŚ zorganizowali gry i zabawy poświęcone tematyce ekologicznej. Następnie wszyscy pojechali do lasu, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Świdnik, pogadanka na temat życia w lesie zimą oraz przekazanie ufundowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska paśnika dla zwierzyny i karmy dla zwierząt. Dzieci cały dzień uczyły się rozpoznawać ślady pozostawiane przez różne zwierzęta żyjące w lesie, grały w podchody i na koniec uzupełniły paśnik w odpowiednie dla zwierzaków jedzenie. Zwieńczeniem akcji i nagrodą dla dzielnych uczniów było ognisko w lesie i ciepły posiłek.

Bardzo dziękujemy naszym Wolontariuszom, Pani Annie Podściańskiej, Pani Annie Czubackiej, Pani Anecie Wlaszczyk-Musińskiej i Panu Kamilowi Tryniszewskiemu z 1 Oddziału w Lublinie za ciężką pracę i zaangażowanie jakie włożyli w zorganizowanie i przeprowadzenie całej akcji!