DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR – BOŚ DLA WIKTORII

23 lipca 2018

DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR - BOŚ DLA WIKTORII

Wolontariusze BOŚ czynnie włączyli się w akcję charytatywną na rzecz zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację Wiktorii, uczennicy Szkoły Podstawowej w Księżynie. Wiktorię czeka szereg kosztownych zabiegów i procedur medycznych – w tym zabieg na otwartym sercu.

Dyrekcja Szkoły postanowiła zorganizować 7 czerwca 2018 r. festyn z kwestą pieniędzy na rzecz leczenia Wiktorii. Wolontariusze BOŚ z pomocą środków pozyskanych z Fundacji wzięli udział w akcji nie tylko jako Wolontariusze kwestujący, ale jako Wolontariusze, którzy swoim nakładem pracy wnieśli odrobinę zabawy i radości podczas festynu. Praca naszych Wolontariuszy polegała na budowie i montażu latawców, które następnie zostały zlicytowane podczas festynu, a zebrane pieniądze przekazane na leczenie Wiktorii. Z uwagi na pracochłonność i precyzyjność prac związanych z budową latawców do współpracy przy ich montażu Wolontariusze zaprosili bardzo dużą liczbę osób osób: nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Księżynie. Szacujemy, że przy budowie latawców wzięlo udział ponad 100 osób.

„Niewątpliwie głównym benificjentem projektu jest Wiktoria, to z myślą o niej chcieliśmy wziąć udział w akcji charytatywnej prowadzonej przez szkołę na jej rzecz. Ale nie tylko Wiktoria zyskała na realizacji naszego projektu. Zyskali wszyscy uczestnicy, ponieważ projekt pozwolił na kształtowanie kreatywnego myślenia u młodzieży chociażby poprzez dekorowanie latawców, naukę współpracy i współdziałania w grupach czy po prostu umiejętności manualnych. Dał możliwość wspólnej pracy dzieci z rodzicami i nauczycielami, oderwał ich chociaż na jakiś czas od komputerów, laptopów, telewizorów. Pokazał jak wielką wartością jest wspólne przebywanie dzieci z ich rodzicami, z czego jako rodzice nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Pokazaliśmy też dzieciom i młodzieży inne wartości niż własne „ja” w dzisiejszym zmaterializowanym świecie, tj.: chęć pomocy innym, odpowiedzialność za siebie i rówieśników.” – Bożena Jabłońska, wolontariusz z Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Gorąco dziękujemy za realizacaję tego projektu naszym wspaniałym wolontariuszom z Oddziału BOŚ w Białymstoku – Pani Mai Sznurkowskiej i Pani Elżbiecie Matulewicz oraz Pani Bożenie Jabłońskiej z Domu Maklerskiego BOŚ Białystok – pomysłodawczyni całego projektu.