Dla mediów

Wszystkich przedstawicieli świata mediów, którzy chcą razem z nami propagować zdrowy styl życia, myśl proekologiczną oraz ideę zrównoważonego rozwoju zapraszamy do współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wybranych publikacji na temat Fundacji BOŚ. Na stronie umieszczamy także gotowe do pobrania materiały:

  • opis działań Fundacji
  • wolne od praw autorskich i przeznaczone do wolnego wykorzystania informacje prasowe, dotyczące konkretnych projektów edukacyjnych

Aktualne informacje prasowe Fundacji BOŚ