CZAS NA ZDROWIE: WYDŁUŻAMY TERMIN REJESTRACJI

20 marca 2012

Szanowni Państwo, ze względu na liczne prośby wydłużamy termin rejestracji do konkursu „Czas na zdrowie”. Na rejestrację zespołów czekamy do 30 marca 2012 roku.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo TUTAJ. Wersja wydrukowana powinna zostać odpisana przez dyrektora szkoły, zeskanowana i wysłana do organizatora:

  • e-mailem na adres czasnazdrowie@fundacjabos.pl
  • ewentualnie faksem (22 532 71 92) lub pocztą tradycyjną na adres biura fundacji (decyduje data stempla pocztowego):

Fundacja Banku Ochrony Środowiska
„Konkurs Czas na zdrowie”
al. Solidarności 104
01-016 Warszawa

Więcej informacji: www.aktywniepozdrowie.pl zakładka „Czas na zdrowie”