BOŚ BANK W KOALICJI „PREZESI-WOLONTARIUSZE”

5 lipca 2012

BOŚ BANK W KOALICJI

Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ S.A. dołączył do grona liderów społecznie zaangażowanych firm. Powstała w 2011 r. Koalicja „Prezesi-wolontariusze” promuje aktywne działania Członków Zarządu firm zaangażowanych w CSR oraz wsparających wolontariat pracowniczy. Jest okazją do wymiany doświadczeń i szansą na podjęcie nowych, społecznych inicjatyw. Gratulujemy!