;22 532 71 92  22 532 71 94

bank

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami jakie daje organizowany przez nas Wolontariat Pracowniczy BOŚ. Jeśli chcesz wspomóc lokalną organizację pozarządową możesz zgłosić się do programu Mikrodotacje. Jeżeli chcesz zaangażować się w pomoc koleżeńską, a także w zbiurkę funduszy na cele dobroczynne możesz zostać darczyńcą w ramach projektu Pomagam Cały Rok. Pamiętaj również, że Fundacja organizuje jednorazowe akcje pomocy innym jak świąteczna zbiórka żywności czy sadzenie lasów. 

PCR logo 1  

Pomagam Cały Rok to regularna zbiórka  wśród pracowników  BOŚ. Uzbierane w ten sposób pieniądze przeznaczane są w równej części na pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej, oraz na stypendia dla dzieci z rodzin o niskich dochodach – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja.

mikrodotacje  

W ramach projektu pracownicy BOŚ Banku mogą ubiegać się o Mikrodotacje. Środki można przeznaczyć na inicjatywy, które służą danej społeczności i są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub placówkami publicznymi.

Wszystkie przydatne informacje znajdziesz w firmowym intranecie. 

Do góry