;22 532 71 92  22 532 71 94

Radosław Żuk

Radosław Żuk Prezes zarządu Fundacji BOŚ.
 
Ekspert z zakresu komunikacji i budowania wizerunku. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii komunikacji, budowaniu relacji z mediami, employer branding, działań z zakresu CSR oraz budowaniu wizerunku instytucji w mediach społecznościowych. Skutecznie kreuje relacje z interesariuszami i partnerami. Doradzał w zakresie komunikacji: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Amnesty International. Pełnił funkcję Prezesa Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, ostatnio członek Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Do góry